Kontaktuppgifter

Exilight Oy

Tfn. +358 10 773 5400

www.exilight.se
info@exilight.fi

Kontaktpersoner:
förnamn.efternamn@exilight.fi

Hemort: Tammerfors
FO-nummer: 1865741-4


Esbo

Tekniikantie 12 | Innopoli 1
02150 Esbo, Finland

Palle Rökman
Försäljning och teknisk support
Tfn. +358 10 773 5404

Tammerfors

Hermiankatu 6-8 A | Hermia 1
33720 Tammerfors, Finland


Teemu Mykkänen
Försäljning och teknisk support
Tfn. +358 10 773 5407

Sanna Kangasniemi
Operativt inköp / Order
Tfn. +358 10 773 5401

Teppo Haikonen
Verkställande direktör
Tfn. +358 400 276 420

Ta kontakt

Esbo

Tammerfors

Ta kontakt