Search
Close this search box.

Yritys | Ympäristö

Helppo asentaa, ylläpitää ja laajentaa.

Järjestelmä on laajennettavissa käytännössä rajattomasti.

Exilight langaton turvavalaistusjärjestelmä

EXIoT on osoitteellinen turvavalaistusjärjestelmä, jossa valaisinten ohjaus ja valvonta ovat keskitetty pilveen tai HMI (Human-Machine Interface) -paneelille. Järjestelmän kaikki valaisimet ovat osoitteellisia ja varustettu 3h Li-Ion akulla. Tiedonsiirto valaisimien välillä ei tarvitse erillistä kaapelointia, vaan tieto siirtyy langattomasti valaisimien muodostamassa MESH-verkossa.

Tiedonsiirto valaisimien ja pilven tai HMI-paneelin välillä tapahtuu järjestelmään asennetun yhdyskäytävän kautta. Käytettävissä valaisimissa on valmiiksi annettu osoitetieto ja QR-koodi, jonka avulla valaisimet voidaan sijoittaa haluttuun kiinteistöön. Erillistä ohjelmointia valaisimille ei tarvita.

Järjestelmä on laajennettavissa käytännössä rajattomasti, joten perinteistä turvavalokeskuksen luomaa valaisinmäärä rajoitetta ei ole. Järjestelmässä käytettävät valaisimet on valmiiksi ohjelmoitu ja myös turvavalot on mahdollista asettaa jatkuvatoimisiksi.

EXIoT

EXIoT-turvavalaistus

EXIoT-yhdyskäytävä

EXIoT-tunnistin

Valvonta

EXIoT järjestelmä valvoo jatkuvasti järjestelmään liitettyjä valaisimia ja tekee itsenäisesti kuukausittain lakisääteiset testaukset. Testien suoritusaika on itse valittavissa kuhunkin kiinteistöön sopivaksi. Lokiin kirjautuu automaattisesti tiedot sekä tehdyistä testauksista että mahdollisista vioista ja virheilmoituksista. Järjestelmässä käytettävät valaisimet ovat tyyppimerkinnältään mallia W.

EXIoT järjestelmässä osoitteellisia valaisimia on mahdollista valvoa etänä pilvipalvelun kautta, jolloin voidaan yhdestä paikasta huolehtia useamman kiinteistön turvavalaistuksen toimivuudesta. Vialliset valaisimet ovat helposti paikannettavissa kiinteistön pohjakuvan perusteella ja vikaantuvista valaisimista on myös mahdollista saada joko tekstiviesti tai sähköposti ilmoitus. Kiinteistön pohjakuvaan on mahdollista sijoittaa myös muita symboleita kuten esimerkiksi sammuttimia, jolloin myös niiden huoltohistoria on tarkasteltavissa EXIoT käyttöliittymän kautta. Järjestelmässä on myös monia vianetsintää helpottavia ominaisuuksia, kuten mahdollisuus saada osoitteen perusteella yksittäinen valaisin vilkkumaan.

Käyttökohteet

EXIoT on oikea valinta uudis- tai saneerauskohteisiin, joissa ei haluta miettiä kaapeloinnin toteutusta tai joissa kaapelointi on vaikea toteuttaa. Valaisimien sähkönsyöttö saadaan suoraan 230V verkkojännitteestä, jolloin myös aluevahtien tarve poistuu. Mikäli alueen normaalivalaistus vikaantuu, niin samassa ryhmässä olevat turvavalaisimet syttyvät automaattisesti. Tiedonsiirtokaapeloinnin poistuminen helpottaa myös järjestelmän suunnittelemista, sillä ainoastaan valaisimen paikat täytyy miettiä suunnitelmiin.

Järjestelmään on liitettävissä myös DALI-pohjaisia valaisimia ja rajapinta on mahdollista toteuttaa myös BACnet-rajapinnan kautta suuremmissa projektikokonaisuuksissa.

Parhaan kokemuksen tarjoamiseksi käytämme teknologioita, kuten evästeitä, tallentaaksemme ja/tai käyttääksemme laitetietoja. Näiden tekniikoiden hyväksyminen antaa meille mahdollisuuden käsitellä tietoja, kuten selauskäyttäytymistä tai yksilöllisiä tunnuksia tällä sivustolla. Suostumuksen jättäminen tai peruuttaminen voi vaikuttaa haitallisesti tiettyihin ominaisuuksiin ja toimintoihin.