Me välitämme

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli.

Ympäristöä kunnioittaen

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. Se määrittelee resurssit, prosessit ja menetelmät, joiden avulla organisaatio pystyy noudattamaan sitä sitovia ympäristötavoitteita ja parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa.

Exilight Oy:n toiminnalla on ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit.

Kestävä kehitys

Johdamme kaikkea toimintaamme ympäristöarvoja kunnioittaen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Pitkän elinkaaren tuotteillamme on myönnetty avainlippu ja ne valmistetaan Suomessa Kyröskoskella, ja samoin toimittajavalinnoissa suosimme kotimaisia kumppaneita. 

Pyrimme minimoimaan hiilijalanjälkemme tuotantoketjun kaikissa vaiheissa, ja käytämme raaka-aineina kierrätettyjä materiaaleja aina kun sen on mahdollista.

Suurten projektien toimituksissa vähennämme pakkausmateriaalin tarvetta käyttämällä koontipakkauksia, ja kuulumme Suomen Pakkauskierrätys Rinkiin.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuun osalta olemme osa Elker Oy:n tuottajayhteisöä. SER-jätteen tunnistaa tuotteissamme löytyvästä SER-merkinnästä.